بخش های مورد استفاده

  •  پیچیدن کابل، شیلنگ، سیم و نخ
  •  استفاده به جای مکانیسم های هیدرولیک و پنوماتیک
  •  روبات های صنعتی برنامه ریزی شده
  •  اتوماسیون ماشین آلات
  •  در سیستم های باز و بسته کننده سایه بان، پرده و دربهای کشویی،
  •  در پیچ و مهره با دندانه و گامهای بزرگ،
  •  در تولید لوله های پلی استری ویژه
  •  ماشین آلات چاپ
  •  در ماشین های سیم پیچ
  •  می تواند به عنوان تعقیب کننده طول در هر دستگاهی استفاده می شود.

 

کاربرد
نمونه های

شلنگ پیچی

شلنگ پیچی

شلنگ پیچی

شلنگ پیچی

پیچیدن فلز مسطح

پیچیدن فلز مسطح

پیچیدن شلنگ رشته ای و تابیده

پیچیدن شلنگ رشته ای و تابیده

کابل پیچی

کابل پیچی

روبان پیچی

روبان پیچی

پیچیدن سیم روکش دار مسی

پیچیدن سیم روکش دار مسی

روبان پیچی

روبان پیچی